Je kan HIER de laatste nieuwsberichten over onze gerealiseerde projecten nalezen.

Buya’s daycare and nursery school te Farato.
In april 2019 brachten we een bezoek aan de kleuterschool. De waterput werd plechtig ingehuldigd. Dit project werd volledig gesponsord door de heer Alex Hubrecht. We zijn hem heel dankbaar voor de gulle gift. Hij kon dan ook met eigen ogen aanschouwen dat de waterput goed gebruikt wordt door de school én gemeenschap. De kinderen van de kleuterschool krijgen nu ook eten op school. Hiervoor werd kookmateriaal aangekocht en werd er budget voorzien om eten aan te kopen.

Kleuter en lagere school in Ceesay Majow. (Northbank)

We werden feestelijk onthaald bij ons bezoek in 2019. Er werd volop gedanst en gefeest. Dankbaar omwille van de inbreng van Alex en zijn partners. Ze zorgden ervoor dat er middelen ter beschikking werden gesteld om zonnepanelen te installeren. Op dit ogenblik zijn er wat problemen om het geld in Gambia te krijgen, maar dat komt weldra in orde.
Ondertussen werden er nieuwe banken gemaakt, nieuwe schoolborden en konden we met onze eigen ogen vaststellen dat de leraarskamer bijzonder geslaagd is! De schooldirecteur kreeg ook financiële middelen om een laptop en printer aan te schaffen, “een nieuwe mijlpaal in de geschiedenis van de school”, zo schreef de directeur!