VZW Steunen?

Je kan onze vzw steunen door een gift te storten op rekeningnummer BE83 3800 1395 2715.
Weet dat elke euro zeer goed besteed zal worden.
Met uw gift ondersteunen we onze (schoolse) projecten.
Zo sturen wij bananendozen op met kinderkledij – sportkledij, voorzien de kleutertjes van een warme maaltijd, huren we een stukje grond om groenten te kweken, kopen we schoolmateriaal aan,…